Support-IT Network A/S’ datapolitik for ansøgere

Support-IT Network A/S (”SIT”), er underlagt databeskyttelsesloven og persondataforordningen, hvilket bl.a. betyder, at SIT er forpligtet til at oplyse dig om, hvilke af dine personoplysninger SIT behandler samt hvilke rettigheder du har i forbindelse hermed.


1. DATAANSVARLIG

Support-IT Network A/S, Tempovej 14, 2750 Ballerup, Tlf. 70 23 00 28, CVR-nr. 25526139

Peter Hansen er dataansvarlig, e-mail: ph@sit.dk


2. PERSONOPLYSNINGER OG FORMÅL

I forbindelse med SIT´ evaluering af din ansøgning, har SIT brug for i nødvendigt omfang, at behandle og opbevare følgende oplysninger:

  • Dit navn, din adresse, e-mail og telefonnummer, 
  • Dit køn og din fødselsdato,
  • Din ansættelseshistorik, herunder information om dit nuværende ansættelsesforhold,
  • Dit CV, din motiverede ansøgning samt andre dokumenter, som du ønsker at vedlægge din ansøgning samt
  • Foto, som du ønsker at vedlægge din ansøgning.

Alle oplysninger bliver behandlet fortroligt i overensstemmelse med databeskyttelsesloven og persondataforordningen.

SIT’s behandlingsgrundlag udspringer af både den legitime interesse, jfr. artikel 6 (1) (f) i persondataforordningen, som SIT har i at behandle og opbevare den tilsendte ansøgning, samt den naturlige nødvendighed af, at vurdere dine faglige og personlige kvalifikationer forud for indgåelse af en ansættelseskontrakt.


3. MODTAGERE OG BEHANDLERE AF PERSONOPLYSNINGER

I forbindelse med kommunikation med dig vil dine oplysninger blive opbevaret I SIT´s eget mailsystem.


4. ADGANG TIL INDSIGT, BERIGTIGELSE, SLETNING, BEGRÆNSNING, DATAPORTABILITET ELLER INDSIGELSER

Du har mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer SIT har registreret om dig.    

Ønsker du dette, udleverer SIT en elektronisk kopi af de indsamlede oplysninger.

Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling. Du har derudover ret til at kræve registrerede personoplysninger om dig berigtiget eller slettet eller behandlingen heraf begrænset. Hvis du under ansøgningsforløbet anmoder om sletning eller begrænsning af oplysninger, som er nødvendige for SIT´s vurdering af din ansøgning, vil SIT ikke længere kunne vurdere din ansøgning. Din ansøgning vil i så fald blive afvist og slettet.

Du har i visse tilfælde ret til at få udleveret eller overført dine personoplysninger til en anden dataansvarlig.

Der kan efter persondataforordningen være konkrete situationer, hvor SIT ikke er forpligtet til at efterkomme ovenstående rettigheder.

Hvis du ønsker at udnytte ovenstående rettigheder, kan du henvende dig til ph@sit.dk eller telefon 70 23 00 28.


5. VARIGHED AF OPBEVARING

Personoplysningerne vil blive opbevaret i 6 måneder, efter SIT har modtaget dine oplysninger, hvorefter de vil blive slettet.


6. KLAGE

Du har mulighed for at klage over behandlingen af personoplysninger. Klage indgives til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K, dt@datatilsynet.dk.